top of page

Listen

! River Walk BU010 am cropped.jpg

Łączenie fosy pogorzeliska z River Walk to trzywieczny most z cegły z początku dziewiętnastego wieku. Rzeka została przekroczona przez brodę przed budową. Jeden koniec jest teraz zamknięty, aby zapobiec przechodzeniu ruchu kołowego z fosy Moat Farm na River Walk. Ścieżka, którą obsługuje, jest wielkiej starożytności łączącej epokę żelaza i saksońską osadę Chipping Hill z rzymską drogą.

Most został zbudowany w 1800 roku, a obok niego znajdował się oryginalny bród do lat sześćdziesiątych. Pod koniec 2015 r. Zawaliła się część późniejszego dodatku tworzącego bramę po stronie River Walk i została usunięta. W tym samym czasie przeprowadzono ponowną repozycję, pozostawiając oryginalną strukturę nienaruszoną i dobrze naprawioną.


Saksończyk saski widać tu wyraźnie z River Walk i prawdopodobnie z ery saskiej pochodzi nazwa "Farma fosy". Istnieje zapis farmy znany jako "Meate" w 1573 roku. Jest to bardziej prawdopodobne wyjaśnienie nazwy niż pochodzi z fosy otaczającej burh. Być może w tym miejscu w 1086 r. Dobrze poinformowani mieszkańcy Witham Hundred zebrali się, by odpowiedzieć na pytania króla Williama podczas przygotowywania ankiety Domesday Survey, ponieważ prawdopodobnie było to miejsce, w którym odbywał się sto dworów, często określane jako "Moot". ".


Źródła: Janet Gyford; Braintree i Witham Times; Maurice Smith; Witham & Countryside Society

bottom of page