top of page

wykazy

Line drawing of Witham Town Hall.

Glebelands

Ebenezer Close to Chipping Hill. W tej części znajdują się użytki zielone, jak również tereny przeznaczone dla dzikiej zwierzyny, w tym turzycowisk, zarośli, lasów i ruderałów. Istnieją również naturalne źródła w tym obszarze. Oryginalne Spa Witham z XVIII wieku znajdowało się w pobliżu tej części River Walk.


Ta północna część ścieżki jest położona głównie w naturalnym środowisku, z chodnikiem od Chipping Hill do Bramble Road, Chipping Dell i Ebenezer Close. Trasa rowerowa przebiega od Bramble Road do Ebenezer Close. Należy zachować ostrożność w Chipping Hill, gdy ścieżka kończy się bezpośrednio na drodze przez most Chipping Hill.


Źródła: Rada miasta Witham; Witham & Countryside Society; Ruth i Ron Fosker; Janet Gyford.

Timber framing of Witham Town Hall.
bottom of page